Pripreme za pregled

Priprema za ultrazvučni urološki pregled ili uruflowmetriju

  • Na dan pretrage 2h prije dogovorenog termina potrebno je isprazniti mjehur te popiti 8-10 dl tekućine odjednom i ne mokriti do pretrage.
  • Ukoliko su prisutne tegobe sa češćim mokrenjem tada se ne može pridržavati ovih uputa, pa samo pokušati na termin pregleda doći punog mjehura.