Pripreme za pregled

Priprema za EEG

  • dan prije oprati kosu (ne stavljati gel ili lak)
  • ne doći natašte (lagani obrok)
  • uzeti svoju uobičajenu terapiju (ukoliko vam nije rečeno drukčije)